PRŮZKUM ZASOLENÍ A ZAVLHČENÍ

 

Výskyt vodorozpustných solí v porézních materiálech představuje jeden z rizikových faktorů pro rozvoj degradace. Soli při krystalizaci působí na materiál velkými tlaky, což nezřídka vede k jeho porušení. Některé typy solí jsou navíc hygroskopické a vážou vzdušnou vlhkost. Dalšími možnými zdroji vlhkosti je vzlínání, zatékání, odstřikující srážky nebo kondenzace. Dlouhodobé zavlhčení materiálů vede k aktivaci dalších degradačních mechanismů a například také ke zhoršení klimatických parametrů interiéru. Znalost rozsahu zasolení a zavlhčení porézních materiálů je proto zásadní jak pro vyhodnocení příčin poškození, tak pro návrh adekvátního zásahu.