STRATIGRAFIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV

 

Analýza umožňuje studovat vývoj úprav fasád, architektonických článků, sochařských děl, štukových, kovových a dřevěných prvků a konstrukcí a také výstavbu malby. Z míst vytipovaných sondážním průzkumem jsou odebrány vzorky souvrství úprav, které jsou po zalití do pryskyřice studovány na kolmém řezu (tzv. nábrusu) mikroskopicky. Kromě určení stratigrafie úprav je možné provádět specializované instrumentální analýzy jednotlivých vrstev a určit použité pigmenty, pojiva a plniva.