PRŮZKUM OMÍTEK A ANALÝZA MALT

 

Průzkum omítek, zdících malt, štuků, umělého kamene a dalších příbuzných materiálů má velký význam nejen pro poznání vzniku a vývoje památky, ale přináší cenné informace o historických technologiích a vlastnostech historických materiálů. Informace o typu a zastoupení pojiva, typu a zrnitosti kameniva, struktuře materiálu a charakteristice jeho pórového systému mají značný význam pro obnovu či restaurování. Kromě analýzy mokrou cestou nabízím řadu metod, které přináší odpověď na specifické otázky (popis struktury a analýza zrnitosti kameniva z výbrusu, termická analýza hydratovaných fází pojiva, fázová analýza minerálů, petrografické určení zdroje kameniva ad.).