PRŮZKUMY A TECHNOLOGIE RESTAUROVÁNÍ PAMÁTEK

 

 

Provádím materiálové a další chemicko-technologické průzkumy uměleckých, řemeslných a stavebních památek

 

-      rozbory historických materiálů (malt, omítek, štuků, umělého kamene ad.)

-      stratigrafický průzkum barevnosti

-      hodnocení stavu, identifikace příčin vzniku poškození

-      hodnocení zasolení a zavlhčení staveb

-      dlouhodobé hodnocení klimatu

-      návrhy postupů restaurování, zpracování plánu údržby

 

Průzkumu historických staveb a uměleckých objektů se kontinuálně věnuji více než 12 let, zkušenosti jsem získal při analýze desítek stovek vzorků historických materiálů a povrchových úprav. Při řešení specifických otázek spolupracuji se specialisty z Centrálních laboratoří VŠCHT, Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT, Katedry chemické technologie FR UP, Geologického ústavu AV ČR, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR a dalších. Služby poskytuji na celém území České republiky; rozsah, cíle a doba zpracování průzkumů vychází z potřeb klienta a je vždy smluvena předem.