VYBRANÉ PUBLIKACE A KONFERENČNÍ PŘÍSPĚVKY

 

         Kuneš Petr: Stratigrafický průzkum povrchových úprav vybraných děl. Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Plzeňském kraji. Národní památkový ústav, 2015.

         Kuneš Petr, Michoinová Dagmar, Krajčová Vladislava: Průzkum povrchových úprav Památníku Tomáše Bati ve Zlíně. Zprávy památkové péče 74/6, 2014.

         Kuneš Petr: Medieval mortars from the Judith Bridge in Prague. In. 3rd Historic mortars conference, Glasgow, UK, 2013.

         Kuneš Petr: Charakterizace malt Juditina mostu. Zprávy památkové péče 73/6, 2013.

         Kuneš Petr: Stratigrafický průzkum povrchových úprav vybraných děl. Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji. Národní památkový ústav, 2012.

         Kuneš Petr: Výzkum malt Juditina mostu. Staletá Praha 28/2, 2012.

         Kuneš Petr, Kotlík Petr: Vybrané aspekty aplikace organokřemičitých zpevňovačů na vápenné omítky. Zprávy památkové péče 71/3, 2011.

         Kuneš Petr: Problém materiálu a jeho ochrany v památkové péči. In: Muzea, památky a konzervace 2009, Praha, 2009.

         Kuneš Petr: Přírodovědné poznání památky jako východisko technologa v památkové péči. Zprávy památkové péče 69/6, 2009.

         Kuneš Petr, Turský Jan: Průzkum a konzervace sochy bohyně Artemis ze zámku Konopiště. Zprávy památkové péče 67/4, 2007.

         Kuneš Petr, Kotlík Petr: New perspective on consolidation of historical mortars: silicate esters on alkaline substrates. In. Conservation Science 2007, Milano, Italy, 2007.

         Hucková Martina, Kuneš Petr, Kotlík Petr: Additional consolidation of artificial stone with epoxy resin cement. In. 7th Conference of Art Conservation-Restoration, Toruň, Poland.